چین خریدار سلاح‌های اسراییلی

آیا چین خریدار مرموز سلاح‌های اسراییلی است؟

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۴