چین بزرگترین اقتصاد جهان

چین تا سال ۲۰۲۸ با پشت سر گذاشتن آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان می‌شود

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۶