اسکلت‌های کمکی ارتش چین

آزمایش اسکلت‌های کمکی جدید در ارتش چین

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۲