سلاح ضد زیردریایی جدید در چین

آزمایش سلاح ضد زیردریایی جدید در چین

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۰