لباس مخصوص ویژه نجات خدمه زیردریایی

آزمایش لباس مخصوص نجات در ارتش چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۱