تولید موتور جدید هواپیما در چین

آغاز تولید موتور جدید هواپیما در چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۱