شرکت ماهواره‌ ای چین

آلمان مانع خرید یک شرکت ماهواره‌ای توسط چین شد

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹