صادرات فناوری چین

آمریکا با سیاست منع صادرات فناوری به چین، نمی‌تواند مانع پیشرفت چین شود

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۳