برنامه راهبردی مقابله با چین

آمریکا برنامه راهبردی مقابله با چین را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۵