ترکستان شرقی

آمریکا جنبش ترکستان شرقی را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۷