بمب افکن چینی H-20

آیا این تصویر نهایی بمب افکن جدید چین است؟

  • ۱۴۰۰-۰۲-۲۴