موشک هایپرسونیک چین

احتمال عملیاتی شدن موشک هایپرسونیک در چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۱