مدرن‌سازی فرماندهی نظامی شین جیانگ

ادامه مدرن‌سازی فرماندهی نظامی شین جیانگ

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۲