سیاست خارجی چین

ارتقاء روابط با روسیه در دستور کار سیاست خارجی پکن برای سال 2021 است

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۳