سیاست خارجی چین

ارتقاء روابط با روسیه در دستور کار سیاست خارجی پکن برای سال ۲۰۲۱ است

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۳