اریک اشمیت مدیرعامل سابق گوگل

مدیرعامل سابق گوگل بر فوریت مقابله با چین در مورد هوش مصنوعی تاکید کرد

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۹