صنعت تراشه چین

استفاده آمریکا و تایوان از قدرت صنعت تراشه برای فشار به چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۲