پهپاد اسراییلی علیه چین

استفاده هند از پهپاد اسراییلی علیه چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۰