استفاده چین از غول‌های فناوری برای تقویت مدل‌های هوش مصنوعی

  • ۱۴۰۲-۱۱-۱۷