مدل دو سرنشین جنگنده J-20

اشاره شرکت چینی به مدل دو سرنشین جنگنده J-20

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۵