بمب افکن اچ 20

اشاره ظریف چین به بمب افکن جدید

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷