ناو هواپیمابر جدید چین

اطلاعات و تصویر تازه از ناو هواپیمابر جدید چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۵