توزیع واکسن کرونا چین

افزایش اعتبار جهانی چین با حمل و توزیع واکسن کرونا در کشورهای آفریقایی

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۶