بودجه دفاعی نظامی چین

افزایش بودجه دفاعی چین برای سال ۲۰۲۱ میلادی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۶