ماهواره‌های شناسایی چین

افزایش توان رصد اقیانوسی چین با ماهواره‌های جدید

  • ۱۳۹۹-۱۲-۲۵