زیردریایی چینی

افزایش تولید زیردریایی چینی با پیشران خاص

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۲