افزایش ظرفیت پالایشی چین

افزایش صادرات بنزین و گازوئیل چین با توسعه ظرفیت پالایشگاهی

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۸