کاترین تای

انتخاب یک متخصص باسابقه ضدچین به عنوان مقام ارشد تجاری دولت بایدن

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۲