فرمانده جدید ارتش چین

انتصاب فرمانده جدید ارتش چین در منطقه مرزی با هند

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۱