تصویر از زیردریایی اتمی جدید چین

اولین تصویر از زیردریایی اتمی جدید چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۳