هواپیمای مسافربری چینی C919

اولین هواپیمای مسافربری چینی C919 به خطوط هوایی چین شرقی تحویل داده می‌شود

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲