بالگرد بدون سرنشین در چین

اولین پرواز نسل جدید بالگرد بدون سرنشین در چین

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۳