خودکفایی چین در فناوری

 اگر تلاش‌های چین برای خودکفایی در فناوری محقق شود، فقط به خاطر تحریم‌های آمریکا است

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۷