ایجاد سیستمی برای شناسایی نقص‌های امنیتی ماهواره

  • ۱۴۰۱-۰۴-۱۳