بازخوانی قرارداد ایران و چین با تمرکز بر بخش فناوری؛ جستجوگر، پیام‌رسان و گوشی بومی

  • ۱۴۰۰-۱۱-۱۶