بالگرد تهاجمی ارتش چین

بالگرد جدید تهاجمی برای ارتش چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۸