سرمایه‌گذاری در چین

با پیروی بایدن از سیاست حمایت‌گرایی ترامپ، سرمایه‌گذاران خارجی از آمریکا خارج و به چین وارد می‌شوند

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۹