چین ابرقدرت بخش صنعتی

برنامه چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت جهانی در 8 بخش صنعتی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۶