بهره‌برداری چین از اولین سامانه‌ بومی تولید نفت و گاز آب‌های عمیق

  • ۱۴۰۱-۱۲-۲۴