تانک‌ های VT-4 چینی

تانک‌های چینی به جنگ تروریست‌ها رفتند

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۴