تانک سبک تایپ 15 چین

تانک جدید چینی برای فرماندهی منطقه شین‌جیانگ

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۵