موشک جاولین و تانک تایپ 99 چینی

تانک جدید چین هدف موشک ضدزره آمریکایی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۱