تجارت الکرونیک در چین

«تاوباو» چطور روستاهای چین را از فقر و فلاکت نجات داد؟

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۴