ترسیم پلن تکنولوژی چین در ۲۰۲۲؛ تقویت ظرفیت تحقیقات در علوم پایه و فناوری‌های اصلی با حمایت از شرکت‌ها

  • ۱۴۰۰-۱۱-۲۰