دالایی لاما

تصویب قانونی در کنگره آمریکا در حمایت از تبت و دالایی لاما

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۳