تصویربرداری با وضوح بالای ماهواره چینی از شهرهای آمریکا در چند ثانیه

  • ۱۴۰۰-۱۲-۰۸