پیشرفت فناوری چین

تلاش آمریکا برای ایجاد ائتلاف جهت مقابله با پیشرفت فناوری چین

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲