شرکت هواپیمایی تجاری چین

تلاش آمریکا برای تحریم بیش از 100 شرکت چینی و روسی به اتهام کارکرد نظامی

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۴