تلاش شرکت چینی برای قطع سلطه آمریکا بر نرم افزارهای طراحی تراشه

  • ۱۴۰۱-۰۷-۲۷