مدیر مالی هوآوی و دختر بنیانگذار این شرکت

تلاش هوآوی برای بقا، دو سال بعد از بازداشت مدیر ارشدش

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۶