موتور چینی هواپیما

تلاش چین برای رسیدن به موتوری برای سرعت ۱۶ ماخ

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۱