موتور چینی هواپیما

تلاش چین برای رسیدن به موتوری برای سرعت 16 ماخ

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۱